Sulutumana

Album

Questo brano fa parte degli album:

I pess

Cascada d’or su la rciéna

in man un petin d’argent

e intant che ul sùu la petena

ul vent al giuga cui tend

 

Pròva spia cuma noan i pèss in l’acqua ciara

cun la buca maian bevan la dervan e la saran

noan e noan da scima fin in fund

i péss in l’acqua ciara cuntent da ves al mund

 

Le la narà da per lée

smorta luntana pinina

penser e pass e sentée

cul bagaiet a manina

 

Pròva spia…

 

Una viola fiurida

sui so bei tett frutt maruu

ul so spus l’era catada

per lée la mam de Gesù

 

Pròva spia…

 

Panei e fass e patei

gutinan dal rusmarin

bei nett ca paran gna quei

dorma la mam e ul Bambin

 

Pròva spia…